บริษัท โลตัส คอนสตรัคชั่น เคมีคอล จำกัด

1376-1376 / 1-5   ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กทม  10120

โทร 02-294-7608 , 02-294-7609