top of page

LOT-AIR

ลอทแอร์

Mortar Plasticizer   น้ำยาผสมปูนทรายแทนปูนขาว

 

 

    ลอทแอร์เป็นน้ำยาสำหรับผสมปูนทราย ใช้ในงานก่อและงานฉาบ ทั้งภายนอกและภายใน

    ลอทแอร์มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความเหนียวและลื่นให้กับปูนทราย ทำให้ทรายก่อสร้างทุกชนิดมีความลื่นตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรายหยาบ  ช่วยแก้ปัญหาทรายสกปรก เพราะทรายที่มีฝุ่นผงหรือโคลนปนอยู่ด้วยจะทำให้ทรายเสียกำลัง มีปัญหาเรื่องแตกร้าวและการยึดเกาะ

    ลอทแอร์ทำหน้าที่เป็นตัวนำอากาศเข้าไปในเนื้อปูนทราย ในรูปของฟองอากาศขนาดเล็กๆที่มีขนาดคงที่ กระจายอยู่ทั่วเนื้องาน ฟองอากาศเหล่านี้จะช่วยให้ปูนทรายมีความเหนียวลื่นมากขึ้น และช่วยป้องกันการก่อตัวก่อนเวลา

    เมื่อปูนทรายก่อตัวแล้ว ฟองอากาศเล็กๆเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวรองรับการบืดหดตัวซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความร้อน เป็นการช่วยลดการแตกร้าวของปูนทราย  และเนื่องจากฟองอากาศเล็กๆกระจายอยู่ทั่วเนื้อปูนทรายแต่ไม่ทะลุถึงกัน จึงทำให้ช่วยลดการซึมผ่านของน้ำ และทำให้ปูนทรายมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ดีขึ้นด้วย

    การเติมลอทแอร์ในปูนทราย สามารถลดน้ำที่ใช้ผสมโดยยังคงความเหนียวลื่นก่อฉาบง่าย  ทำให้การหดตัวลดน้อยลง ซึ่งเป็นการลดความแตกร้าวอีกทางหนึ่ง

    ลอทแอร์ทำให้การใช้ปูนขาวในงานก่อฉาบไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

 

 

อัตราส่วนการใช้

 

ลอทแอร์ จำนวน 20 ลิตร สามารถใช้แทนปูนขาวได้ 6.4 ตัน

ผสมลอทแอร์ 25-75 cc. ต่อปูน 50 กก. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรายที่ใช้

หรือผสมลอทแอร์ 250 cc. กับน้ำสะอาด 200 ลิตร  แล้วใช้น้ำที่ผสมลอทแอร์นี้ไปผสมปูนทรายได้ทันที

 

 

เพิ่มเติม

 

    ผลิตภัณฑ์ของ ดี.ซี.ซี. ประเทศอังกฤษ

    ท่านลูกค้าสามารถติดต่อเรา เพื่อรับทราบข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค่ะ

ขาย ราคาถูก ดี คุณภาพดี ราคา ไม่แพง ดีที่สุด น้ำยา เคมี โลตัส คอน คอนกรีต ปูน ซีเมนต์ น้ำยาเคมี น้ำยาคอนกรีต เทพื้น เทปูน เทคอนกรีต มอตาร์ มอร์ตาร์ มอร์ต้า งานฉาบ ฉาบผนัง เนียน ฉาบยังไง ให้เนียน เรียบ ก่ออิฐ เหนียว ลื่น ง่าย ปูนขาว เทคนิคการก่อฉาบ

bottom of page