top of page

LOT-LOCK

ลอทล็อค

Encapsulated Resin Anchor
ปลั๊กเรซิน สำหรับใช้ในงานยึดกำลังสูง

 

 

    ลอทล็อคเป็นปลั๊กฝังคอนกรีต สำหรับใช้งานยึดที่ต้องการกำลังสูง

    ลอทล็อคแบ่งเป็น 2 ส่วน

 • หลอดแก้ว 2 ชั้น  ชั้นนอกบรรจุไว้ด้วยเรซินสังเคาระห์และวัสดุผสมที่คัดขนาดในสัดส่วนที่ถูกต้อง  หลอดแก้วชั้นในบบรจุตัวเร่งปฏิกิริยาของเรซิน ซึ่งเมื่อผสมกันแล้วจะทำให้เรซินแข็งตัวในเวลาอันรวดเร็ว

 • สลักเกลียว พร้อมน็อตและแหวน

    ลอทล็อคใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่สร้างแรงเค้นเหมือนปลั๊กโลหะ เพราะลอทล็อคสร้างแรงยึดด้วยวิธีการทางเคมี  เรซินของลอทล็อคจะยึดแน่นเป็นเนื้อเดียวกับวัสดุที่จะฝังสลักเกลียว ทำให้สมารถรับแรงสั่นสะเทือนได้สูงและยังป้องกันน้ำหรือความชื้น ไม่ให้เข้าไปทำให้สลักเกลียวที่ฝังอยู่เป็นสนิม

 

 

คุณสมบัติ

 

    กำลังของลอทล็อคขึ้นอยู่กับหลายสิ่งด้วยกัน เช่น กำลังของเหล็กสตัดหรือสลักเกลียว กำลังของวัสดุพื้นที่ฝังรวมทั้งการใช้ขนาดของรูเจาะที่ถูกต้องสำหรับฝังลอทล็อคด้วย

    ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นผลที่ได้จากการทดสอบซึ่งทำโดยการดึงลอทล็อคแต่ละขนาดที่ฝังในคอนกรีต 500 กก/ตร.ซม. โดยใช้เหล็กสตัดมาตรฐาน EN1A

    ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาน้อยที่สุดที่ลอทล็อคใช้บ่มตัว  โดยระยะเวลาที่ลอทล็อคจะได้กำลังเต็มที่ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม ในกรณีที่ต้องการใช้ลอทล็อครับกำลังเต็มที่ตามตารางที่ 2 ควรเพิ่มระยะเวลาบ่มตัวไม่น้อยกว่า 30% จากที่แสดงไว้

วิธีใช้

 

 • ใช้ขนาดของดอกสว่านเจาะรูสำหรับฝังลอทล็อคตามตารางที่ 4 ที่ให้ไว้

 • รูเจาะควรลึกกว่าความยาวของหลอดแก้วลอทล็อคประมาณ 5 - 10 นาที

 • ทำความสะอาดรูเจาะโดยใช้แปรงปัด หรือใช้ลูกยาวเป่ารูเจาะต้องแห้งและสะอาด เศษฝุ่น ปูนอาจทำให้ลอทล็อคเสียกำลังได้

 • ใส่หลอดแก้วลอทล็อคขนาดที่ถูกต้อง (ตามตารางที่4) ลงในรูเจาะ โดยให้ด้านโค้งของหลอดแก้วอยู่ด้านบน หลอดแก้วจะต่ำกว่าพื้นผิวเล็กน้อย

 • ใส่ตัวจับยึดเหล็กสตัด Driving Unit เข้ากับสว่าน

 • ใส่เหล็กสตัดเข้ากับ  Driving Unit

 • เจาะด้วยเหล็กสตัดเข้าไปในหลอดแก้วลอทล็อคที่ฝังไว้จนสุดของความยาวหลอดแก้ว

 • เดินเครื่องสว่านต่อไปอีก 2-3 วินาที เพื่อให้แน่ใจว่าลอทล็อคที่ฝังอยู่มีการผสมกันดีแล้วค่อยๆปลด Driving Unit ออกจากสว่าน

 • ปลด Driving Unit ออกจากเหล็กสตัด

 • ปล่อยให้ลอทล็อคบ่มตัว ระวังอย่าให้มีสิ่งใดไปโดนหรือรบกวนลอทล็อคที่ฝังไว้ ทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่ให้ไว้ในตารางที่ 3

 

 

เพิ่มเติม

 

    ผลิตภัณฑ์ของ ดีซีซี ลิมิทเตด ประเทศอังกฤษ

    ท่านลูกค้าสามารถติดต่อเรา เพื่อรับทราบข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค่ะ

น้ำยา เคมี โลตัส คอน คอนกรีต ปูน ซีเมนต์ น้ำยาเคมี น้ำยาคอนกรีต เทพื้น เทปูน เทคอนกรีต ปั๊กเรซิน ปั๊กคอนกรีต ปุ๊กเรซิน ปุ๊กคอนกรีต วิธี ยึดน็อต เรซินยึดเหล็ก resin plug ขาย ราคาถูก ดี คุณภาพดี ไม่แพง ดีที่สุด

bottom of page