top of page

LOT-PLAS

ลอทพลาส

Concrete Plasticizer   น้ำยาเพิ่มกำลังคอนกรีต

 

 

    ลอทพลาสเป็นน้ำยาผสมคอนกรีต เพื่อเพิ่มความสามารถในการเทให้กับคอนกรีต ทำให้สามารถลดน้ำที่ใช้ผสมและได้กำลังที่สูงขึ้น ตามมาตรฐาน B.S. 5075:1982 Part 1.

    ลอทพลาสไม่มีส่วนผสมของแคลเซียมคลอไรด์ จึงไม่เป็นอันตรายต่อเหล็กเสริม

    ลอทพลาสใช้เติมในคอนกรีต เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อลดน้ำ - การเติมลอทพลาสลงในคอนกรีตจะทำให้สามารถลดน้ำที่ใช้ผสมลงได้ 10-20% โดยยังคงความสามารถเทไว้ได้เท่าเดิม  การลดน้ำที่ใช้ผสมลงไปนี้จะทำให้ได้กำลังที่สูงขึ้นและได้งานคอนกรีตที่มีความทนทานถาวรมากขึ้น

  • เพื่อเพิ่มความสามารถเท - การเติมลอทพลาสลงในคอนกรีตโดยไม่ลดปริมาณน้ำที่ใช้ จะทำให้คอนกรีตมีการไหลสูงขึ้น เทง่ายขึ้น เป็นการช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน อีกทั้งงานคอนกรีตที่ได้จะมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

  • เพื่อลดปริมาณซีเมนต์ - การเติมลอทพลาสลงในคอนกรีต ทำให้สามารถลดปริมาณซีเมนต์ลงได้ประมาณ 8-12% โดยที่คอนกรีตยังได้กำลังเท่าเดิม (วัดจากคอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมของซีเมนต์ 300 กก./ลบ.ม.)

 

 

ผลทดสอบ

 

    ผลทดสอบที่แสดงไว้นี้ ได้จากการทดสอบคอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน B.S. 5075

อัตราส่วนการใช้

 

    ใช้ลอทพลาส 140 cc ต่อซีเมนต์ 50 กก.  โดยผสมน้ำยาลอทพลาสกับน้ำสะอาดที่เตรียมไว้ผสมคอนกรีต

 

 

เพิ่มเติม

 

    ผลิตภัณฑ์ของ ดี.ซี.ซี. ประเทศอังกฤษ

    ท่านลูกค้าสามารถติดต่อเรา เพื่อรับทราบข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค่ะ

น้ำยา เคมี โลตัส คอน คอนกรีต ปูน ซีเมนต์ น้ำยาเคมี น้ำยาคอนกรีต เทพื้น เทปูน เทคอนกรีต

เพิ่มกำลัง ลดน้ำ slump สลัมพ์ สลัมส์ เทปูน เทคอนกรีต เพิ่ม strength plasticiser plasticizer ขาย ราคาถูก ดี คุณภาพดี ราคา ไม่แพง ดีที่สุด พลาสติไซเซอร์ พลาสติก ไซเซอ

bottom of page