top of page

LOT-PROOF

ลอทพรูฟ

Concrete Waterproofer   น้ำยาผสมคอนกรีตกันซึม

 

 

  • ลอทพรูฟ  เป็นน้ำยาสีน้ำตาล ใช้ผสมคอนกรีตเพื่อเพิ่มความสามารถกันน้ำซึมผ่านให้กับคอนกรีต

  • ลอทพรูฟ  ไม่มีส่วนผสมของแคลเซียมคลอไซด์

  • ลอทพรูฟ  ทำให้คอนกรีตกันซึมได้โดย :

    • ลอทพรูฟ ประกอบด้วยสารเพิ่มความสามารถในการเท ทำให้สามารถลดปริมาณน้ำที่ใช้ผสมให้น้อยลง จะได้เนื้อคอนกรีตที่หนาแน่นขึ้น  มีความทึบน้ำมากขึ้น

    • ลอทพรูฟ จะควบคุมปริมาณอากาศในคอนกรีตให้กระจายไปทั่วเนื้อคอนกรีต  เป็นการลดช่องว่างในคอนกรีตทำให้คอนกรีตที่ก่อตัวแล้วดูดซึมน้ำได้น้อยลง   นอกจากนั้น ในคอนกรีตสด ลอทพรูฟยังช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ลดการแยกตัวและการคายน้ำของคอนกรีต

  • ลอทพรูฟ ไม่หน่วงการก่อตัวของคอนกรีต เว้นแต่จะใช้ในอัตราส่วนที่มากเกินไป  กำลังของคอนกรีตที่ผสมลอทพรูฟจะคงที่  หรืออาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ทั้งนี้เนื่องจากสามารถลดปริมาณน้ำที่ใช้ผสมลงได้

  • ลอทพรูฟ ใช้ได้ทั้งในงานคอนกรีตทั่วไป และคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ได้กับซีเมนต์ธรรมดากับซีเมนต์ต้านทานซัลเฟท

 

 

คุณสมบัติ

 

จากผลการทดสอบ จะเห็นได้ว่า ในแต่ละระดับความสามารถการเทได้ของคอนกรีต แม้ปริมาณอากาศจะเพิ่มขึ้น แต่กำลังของคอนกรีตที่ผสมลอทพรูฟจะสูงขึ้น

ประสิทธิภาพในการกันซึมของลอทพรูฟ แสดงให้เห็นโดย การวัดค่าความสามารถซึมผ่านของน้ำ ตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน BS.1881 PAST 5,1970

หมายเหตุ

 

    คอนกรีตกันซึมตามมาตรฐาน B.S.Code of Practice C.P.2007  ควรมีปริมาณซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 300 กก./ลบ.ม.

 

 

วิธีใช้

 

    ลอทพรูฟ  สามารถนำไปใช้งานได้ทันที โดยเติมน้ำยาในน้ำเตรียมไว้ผสมคอนกรีต

 

 

อัตราส่วนการใช้

 

    ลอทพรูฟ250 ซีซี ต่อซีเมนต์ 50 กก.หรือ1.5ลิตรต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม.

 

 

ข้อควรระวัง

 

    ลอทพรูฟ เป็นเคมีอุตสาหกรรมที่ห้ามรับประทาน หากโดนผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วไปพบแพทย์

 

 

เพิ่มเติม

 

    ผลิตภัณฑ์ของ ดี.ซี.ซี ประเทศอังกฤษ

    ลอทซีล มี 2 สี คือ สีขาว และสีปูนธรรมชาติ

    ท่านลูกค้าสามารถติดต่อเรา เพื่อรับทราบข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค่ะ

น้ำยา เคมี โลตัส คอน คอนกรีต ปูน ซีเมนต์ น้ำยาเคมี น้ำยาคอนกรีต เทพื้น เทปูน เทคอนกรีต น้ำยา กันซึม กันน้ำรั่ว พื้นรั่ว กันน้ำ กันน้ำซึม กันน้ำผ่าน Waterproof concrete waterproofer  ขาย ราคาถูก ดี คุณภาพดี ราคา ไม่แพง ดีที่สุด น้ำยากันซึม

bottom of page