top of page

LOTUS SWELL

ยางวอเตอร์สต๊อป ชนิดบวมน้ำ

 

 

    Lotus Swell คือ ยางวอเตอร์สต๊อปชนิดเบนโทไนท์ซึ่งใช้สำหรับป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ในส่วนรอยต่อโครงสร้างคอนกรีต ติดตั้งโดยวางยางไว้ตรงกลางระหว่างรอยต่อของโครงสร้าง  เมื่อได้สัมผัสกับน้ำปูน Lotus Swell จะขยายตัวโดยอัตโนมัติ และจะปิดกั้นทางเดินน้ำจนไม่มีการรั่วซึมตามรอยต่อคอนกรีต

    Lotus Swell จะไม่ขยายตัวในน้ำเค็มหรือน้ำทะเล

    Lotus Swell ใช้เพื่องานป้องกันการซึมในรอยต่อใหม่ หรือใช้กั้นระหว่างรอยต่อจากงานคอนกรีตเก่าและใหม่ และใช้ในงานป้องกันการซึมรอยต่อในทุกส่วนของโครงสร้าง เช่นงานฐานราก คานขนาดใหญ่ รอยต่อของผนัง พื้น เสา และโครงสร้างหลังคา เป็นต้น  รวมทั้งใช้ได้กับรอยต่อพื้นสำเร็จ อุโมงค์ ฐานรากชั้นใต้ดิน และงานโครงสร้างถนนคอนกรีต

 

 

คุณสมบัติพิเศษ

 

 • เกิดการขยายตัวหลังจากที่ได้สัมผัสกับน้ำปูน และจะขยายตัวช้าๆอย่างเหมาะสม ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว

 • ปลอดภัยต่อสภาวะแวดล้อมของคอนกรีต

 • ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำ = 3.1 x 10-9

 • ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวในน้ำ = 4.8

 • อัตราการยืดตัวเต็มที่ = 700%

 • อัตราการขยายตัวจากปฏิกิริยา = 300% ณ 28 วัน

 • ความทนต่อแรงดึง = 37 ksc.

 • อัตราแรงดันการขยายตัว 8 ksc.

 

 

วิธีใช้

 

 • ตำแหน่ง Lotus Swell จะต้องวางตรงกลางห่างจากด้านนอกของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5 ซม. โดยวางปลายรอยต่อให้ชิดกัน

 • ใช้ตรึงยึดกับคอนกรีตเพื่อให้ยางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เลื่อนหลุด โดยจุดยึดตะปูต้องห่างกันไม่เกิน 30-40 ซม.

 • ห้ามเทคอนกรีตกระแทกใส่โดยตรงบนยางที่ตรึงไว้ เพราะอาจจะทำให้ยางหลุดจากตำแหน่งที่ยึดไว้

 • เมื่อติดตั้งยางนี้แล้ว ควรเทคอนกรีตโดยเร็ว  หากมีฝนตกก่อนจะเทคอนกรีตทับ จะต้องป้องกันมิให้ยาง Lotus Swell โดนน้ำฝนก่อนการเทคอนกรีตทับ โดยใช้แผ่นพลาสติกคลุมไว้

 

 

ขนาด

 

    1.9 x 25 x 500 ซม.

 

 

การเก็บรักษา

 

    เก็บไว้ได้นาน 12 เดือน  ควรเก็บในที่แห้งให้ห่างจากน้ำและแสงแดด  Lotus Swell ซึ่งเกิดอาการพองบวมเนื่องจากโดนน้ำก่อนการใช้งานจะนำมาใช้งานไม่ได้

 

 

เพิ่มเติม

 

    ท่านลูกค้าสามารถติดต่อเรา เพื่อรับทราบข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค่ะ

น้ำยา เคมี โลตัส คอน คอนกรีต ปูน ซีเมนต์ น้ำยาเคมี น้ำยาคอนกรีต เทพื้น เทปูน เทคอนกรีต กันน้ำ หยุดน้ำ กันน้ำรั่ว วิธีป้องกันน้ำรั่ว วิธีใช้ ยางกันน้ำ แผ่นยางกันน้ำ กันน้ำซึม แผ่น วอเตอร์สต็อป วอเตอสต๊อป บวมน้ำ แผ่น ยางบวมน้ำ ขาย ราคาถูก ดี คุณภาพดี ไม่แพง ดีที่สุด

bottom of page